Palatka.bg
обсерватория

Древна астрономическа обсерватория, изкопана в Куско, Перу

На 15 декември 2017 г. в района на Южен Куско в Перу археолози откриха  древна астрономическа обсерватория.

Астрономическата обсерватория е с масивни каменни стени.

По време на разкопките в археологическия обект Espiritu Pampa в Южен Куско, Перу, изследователите са се натъкнали и на разнообразие от керамични съдове.

Експертите смятат, че структурата е служела като астрономическа обсерватория за магически и религиозните ритуали на Вариската култура, а също и намерените артефакти.

Астрономическата обсерватория е с масивни каменни стени.
Снимка: ANDINA/Difusión

 

Находките са свързани с културата на народа, живял преди Инките в Андите, в периода между 500 до 900 г. сл. Хр.

Мястото  се простира над тропическите гори на Южен Куско в Андите. Информацията бе съобщена от главния археолог Хавиер Фонсека и Държавната дирекция за децентрализирана култура на Куско, отговарящи за изследванията.

В изследвания район са открити и други доказателства за живота на Вариската култура, а също и за живота на Инките. Ръководителят на екипа – археологът Хавиер Фонсека сподели подробности за каменните стени, които са част от масивен х-образен храм. Тази особеност е накарала експертите да повярват, че архитектурата принадлежи на културата на Вари (Wari), обществото, което е процъфтявало по тези земи над тропическите гори на Куско.

В центъра на храма е открита и по-малка структура във формата на „D“, която благодарение на нейното символично местоположение е разпозната като астрономическа обсерватория за магически и религиозни ритуали на Вари (Wari).

Екипът открил също две пространства, построени с малки камъни в храма. Форми от зъби на някакво местно животно са намерени в първото пространство, както и две керамични стомни в стил Вари (Wari), сребърна ризница и сребърна корона във втората.

 

Една от стомните има човешко лице с големи очи, нос и уста.
Снимки: ANDINA/Difusión

 

Една от стомните има човешко лице с големи очи, нос и уста.

Но най-забележителната особеност е короната, нарисувана над главата му – знак, че в района се намират елитни управленски фигури по време на зенита на Wari.

В допълнение, изследователският екип е намерил доказателства за наличие на архитектурата на инките с квадратни и правоъгълни форми до храма.

Една от конструкциите се е помещавала от инките. Намерени са сребърни игли и церемониална керамика. Откритите артефакти ще бъдат подложени на консервационен процес в отдела по физикохимия на DDCC за последващо изследване.