Palatka.bg
Норвегия

В Норвегия откриха къщи, използвани повече от 1000 години по време на каменната ера

Винаги сме знаели, че хората от каменната ера са живели в пещери. Оказва се, че това не е така или поне не в Норвегия. Те често живеели в пръстеновидни колиби, които са били използвани повторно и са ги поддържали векове наред, вместо да изграждат нови.

В Норвегия са разкопани малки колиби от каменната епоха, които изглежда са били използвани 1000 години.

Те може да са стояли празни 40-50 години в даден момент, преди да бъдат възстановени и повторно използвани. Така отново и отново.

Екипът от археолози в Департамента по археология и културна история в Норвегия намират това за невероятно: „Няколко сгради, достигнали до днес са били използвани в продължение на 1000 години. Употребата им за толкова дълго време ни показва, че е важно да поддържаме домовете си“.

Водещата археоложка на този екип до скоро е работила върху своята докторска дисертация относно жилищните и селищни традиции в Норвегия през периода на мезолита. Тя е достигнала до съвсем различна картина на хората от каменната ера, отколкото се преподава в училище.

В Норвегия са разкопани малки глинени колиби от каменната епоха, които изглежда са били използвани 1000 години

В училище все още се учи, че хората от каменната ера са живели главно в пещери. Но това  абсолютно не е вярно.

Мезолитният период в Норвегия обхваща приблизително 5500 години пр. Хр, като е започнал от около 9500 г. пр. Хр. Тогава хората са били номадски ловци и събирачи. В началото на този период хората живееха в палатки, за които се смята, че са били направени от животински кожи, въпреки че от този момент не са намерени покривала. В крайна сметка домовете стават по-постоянни.
Главният археолог анализира информация от 150 изкопани жилища от каменната ера, простиращи се в най-северната точка Финмарк в южна Норвегия. Повече от половината от тях са били разкопани през последните 15 години и за пръв път някой е сравнявал информацията, основана на разкопките.

Количеството относително добре запазени мезолитни жилища в Норвегия е уникално за Северна Европа, така че дисертацията дава нова картина за населението от каменната ера, което също достига границите на Норвегия.

„В други части на света следите от хора от каменната епоха са погребани в днешната земеделска земя или са под водата, защото земята по крайбрежието е потънала след последната ледникова епоха.

„В Норвегия, обаче, останки от каменната ера са запазени, защото районите по крайбрежието се възстановяват от ледниковата епоха. Друга причина е, че селското стопанство в Норвегия е по-малко екстензивно и затова не покрива следите от каменната ера. Във Финмарк, където обработваемата земя е най-слабо разпространена, е възможно да се видят много следи от най-старите жилища“, казва главният археолог.

Предмети, открити от мезолита
Предмети, открити от мезолита
Най-ранните домове са били малки по размер

Тези ранни жилища са били доста малки по размер – почти винаги между пет и десет квадратни метра. Което пък може да означава, че семействата са живеели в преносими палатки, смятат учените. Вероятно палатките са били част от „преносимия багаж”, с който са се предвижвали хората тогава.

Няколко неща са се случили преди 9500 години, които са повлияли на жилищните и селищните модели в Норвегия:

Гората се е разпространила в нови райони, морското равнище по крайбрежието се е стабилизирало и ледовете от последната ледникова епоха са се оттеглили от вътрешността.

След това жилищата са станали по-големи. Вместо да поставят палатките на земята, подът е бил частично изкован в земята на така наречените къщи. Останалата част от къщата е построена с дървена и тревна рама.

Най-големите къщи са с размери до 40 квадратни метра.

„Няколко семейства може би са живеели заедно или може би ловни екипи са споделяли къщите“, каза главният изследовател.
Тъй като морското равнище се е стабилизирало, учените смятат, че е възможно хората да са придобили знания за природните ресурси на района, като например добри места за риболов. Това е намалило нуждата от следене на животни като елени и тяхната миграция. Хората са предпочели да живеят в райони, където условията на лов и риболов са били стабилни и разнообразни.

Къщите се съхранявали и използвали повторно в голяма степен, като най-използваните от тях се поддържали повече от 1000 години.