Palatka.bg
селскостопанска дейност

Древната селскостопанска дейност е мястото, където човечеството започва да причинява промени в околната среда

Това твърди ново проучване. Констатациите, открити от екип от международни изследователи, водени от Университета на Британска Колумбия – сочат засилена интензивност на обезлесяването и древната селскостопанска дейност по време на бронзовата ера в Ирландия, преди повече от 2000 години. Това, според тях, е повлияло на азотния цикъл в света. Това е процес, който поддържа основния елемент азот, който се разпространява между атмосферата, земята и океаните.

Международни изследователи са изследвали кости, за да определят кога древното селско стопанство е започнало да има трайно въздействие върху околната среда.

„Това е повратната точка, в която човечеството започва да бъде част от околната среда като доминиращ водач в ключови процеси“, казва водещият автор на изследването. – Учените все повече осъзнаваме, че хората винаги сме влияели на екосистемите, но намирането на ранни доказателства за значителни и трайни промени е рядкост.“

Изследователите са направили сериозни изотопни анализи на 712 животински кости, събрани от около 90 археологически обекта в Ирландия. И откриват „изненадващи“ промени в азотния състав на хранителните вещества в почвата – които в крайна сметка влизат в растенията, с които се хранят животните.

Най-поразителен е размерът на възходящото изместване, което хората са причинили в хранителната динамика на почвата. Забележително е, че тази промяна не се е случила, когато селското стопанство се е появило в района. Това става след векове „нещата започват да се въртят на високи скорости“ и хората започват да влияят на околната среда на нивото на хранителните вещества.

Този процес вероятно се дължи на интензивността на използването на земята. Хората започват да спекулират с нея. Със сигурност едно дребномащабно земеделие не би имало голямо въздействие върху околната среда.

Но докато тези резултати са специфични и се отнасят само за Ирландия по време на бронзовата епоха, авторът на изследването обяснява, че констатациите имат глобални последици и биха могли да бъдат основа за бъдещи изследвания. Разглеждането на екологичните промени на молекулярно ниво от преди около 10 000 години ще даде по-широка рамка за обяснението на по-новите промени в съвременното съществуване.

„За да бъде селското стопанство успешно, то трябва да бъде добре управлявано“, обясни ученият. Това е на което трябва да заложат развиващите се популации и става дума за ниво на социална сложност.“