Palatka.bg

Монемвасия – скритият средновековен гръцки остров-град

Монемвасия е скалист остров, намиращ се край източното крайбрежие на Пелопонес в Гърция. Би могло да се твърди, че Монемвасия всъщност е полуостров, тъй като е свързан с континенталната част на Гърция, посредством много тънка ивица път. Островът е около 300 метра широк и дълъг малко повече километър. Монемвасия  се издига на плато, намиращо се на сто метра над морското равнище. На склона на това плато, откъм страната на морето и скрит от всички погледи, насочени от страна на континенталната част на Гърция, се намира малък, незабележим и сякаш несъществуващ град. Този забележителен романтичен град, сгушен под сянката на извисяващата се скала, е живописен музей на византийската, османската и венецианската история, обединени в едно. Според повече историци и анализатори градът датира от 13 век.

(Полу)остров Монемвасия е заселен за първи път през VI в. от жителите на древна Лакония, търсещи убежище от славянските нашественици и племена, които доминират в повечето райони на Северна Гърция между 500 и 700 г. сл. Хр. В края на този период в района на Тракия и Мизия се появява и нова сила, която ще бъде фактор в района през следващите 1300 години – българите. Скалистият остров се отделил почти напълно от континента след земетресение през 375 г. сл. Хр. През последвалите разпадането на Византия няколко века остров Монемвасия, както и целият район непрестанно попадат и се завръщат в ръцете на венецианците и османските турци, докато финално островът не се освобождава по време на гръцката война за независимост в началото на 19 век.

Името Монемвасия произлиза от две гръцки думи, mone и emvasia, които означават „единичен вход“

Името на Монемвасия дава тесният път, който служи и като единственият начин да достигнете до острова и да влезете в града.

Първоначално градът бил разположен на върха на платото, което сега местните хора наричат „Горния град“. Постепенно селището се уголемявало и разширявало, а все повече къщи „слизали“ по хълма. Благодарение на уникалната си и перфектно защитена от външни влияния и нападения позиция, селището постепенно се превърнало в мощен град със силно икономическо и политическо влияние, както и с висок стандарт на живот за времето си. В последните залязващи дни на Византийската империя, Монемвасия се превръща в един от най-основните градове в района, както и един от големите търговски центрове на византийския свят . В града, разполагащ с голямо търговско пристанище, което търгувало с целия познат през онези години свят, живеели повече от 40 000 души. След Гръцката революция и освобождение, Монемвасия претърпява постепенен икономически и политически упадък, поради огромното количество изгубени пазари и възможности, които се откривали в рамките на Османската империя.

Градът обаче бил спечелил нещо много по-важно и ценно – свободата си

Спецификите и характеристиките на острова, които в продължение на много векове били разглеждани като огромно предимство, вече изглеждали като недостатък. Сигурността, която радвала местните през Средновековието, в модерността се усещала като пречка пред успешната комуникация с другите райони на Гърция. Фактът, че градът е скрит и трудно откриваем бил огромн предимство в годините на непрестанни войни, но след като островът се превърнал в неразделна част от Гърция, чувството за изолираност и липса на възможности за развитие започнало да заразява местните хора, които се насочвали към други райони на страната и масово напускали Монемвасия.

Подобно на много други подобни места, така и остров Монемвасия се променя изцяло, когато бива открит от туристите през 70-те години на миналия век

Бавно, постепенно, но уверено градът се възстановява и отново достига същите висоти на важност, до които се е бил издигнал векове по-рано, макар и в различна светлина и контекст. Да, Монемвасия вече не е важен политически, икономически и военен център в района, но за сметка на това е сериозен туристически такъв. Градът се превръща в туристическа дестинация с нарастващ брой местни и международни туристи, които посещават региона всяко лятото. Множеството изоставени средновековни сгради се възстановяват, като много от тях се превръщат в хотели, но не липсват и местата за хранене. Монемвасия отново започва да свети с блясъка от миналото.