Palatka.bg

Естествените огромни подземни хладилници в Сибир

Полуостров Ямал в северозападната част на Сибир остава покрит с вечна замръзналост през цялата година, а докато зимата е хладна, летата са сравнително топли, поне спрямо сибирските стандарти за топло и студено. Така че, когато в средата на 20-ти век в района е построен завод за преработка на риба, спешно е било необходимо студено складово помещение, където рибата, уловена в арктическите води, може да се съхранява, преди да бъдат преработена, опакована и транспотирана на Запад.

Преработвателното предприятие се намира в с. Нови порт на устието на река Об. Селото е основано през 20-те години на миналия век като временно пристанище за бункероване на въглища, където корабите, пресичащи Северния морски маршрут, спират и презареждат. След създаването на завода за преработка на риба, рибарството се превръща в основната индустрия на Нови порт.

През 40-те и 50-те години на миналия век в дълбоко замръзналата земя са вкопани огромни лабиринти от подземни тунели

Естествено охладени от замръзналата почва навсякъде, тези тунели щели да се превърнат в огромните хладилни камери на Нови порт. Известна като Merzlotnik, тази система от лабиринти е наречена най-големият в света естествен хладилник.

Тунелите са с дължина повече от километър и разполагат с около 200 малки тунели и пещери, където се съхраняват рибите. Средната температура в тунелите е около -12 градуса по Целзий през цялата година. Общата разгъната застроена площ е 7000 кв.м., а общият капацитет позволява да се съхраняват около 2000 тона риба.

Тунелите в твърдата замръзнала земя са изкопани от робски работници, насилствено заточени в Сибир по време на управлението на Сталин. Били са необходими десет години, за да се пробие през вечната замръзналост, като са използвани кирки и други подръчни инструменти, за да се изгради този естествен фризер.

Рибарството вече не е основната индустрия на Нови порт. След откриването на петрол и газ на полуостров Ямал, районът бързо се адаптира към износа на петрол. Въпреки това, хладилното съхранение е все още функционално и се използва днес. През 2008 г. този забележителен комплекс получи статут на паметник с регионално значение на полуостров Ямал.