Palatka.bg

Англо: Фалшивият град в САЩ, който се превърна в реалност

През 30-те години на миналия век на картите на Ню Йорк започва да се появява малък град на име Агло. Той бил разположен близо до немаркиран черен път, водещ от Роско до Рокланд и близо до Бивъркил. Този път нито някога е бил посещаван от някого, нито пък е бил документиран някъде. Да не говорим за града, намиращ се в близост до този път. Всъщност много малко хора, ако изобщо имало такива, извън професионалните нюйорски картографи, знаели, че град Агло всъщност не съществува.

Град Агло всъщност бил капан за хората, които не уважавали авторските права на създателите на карти. Подобни на създаването н град Агло трикове били използвани от столетия насам, за да могат авторите на карти и речници да открият кои са техните конкуренти, които всъщност не били създали свои собствени карти и речници, а били копирали техния труд.

Когато в миналото компаниите създавали карти, те извършвали цялата тежка и упорита работа, включително изследване на правилните изписвания на имената на градовете и областите, коректното поставяне на градовете на правилното място на картата и т.н. За тях било изключително важно да създадат механизъм, с който да защитят работата си от крадци на интелектуална собственост. Така че те решили  да добавят малки капани към картата – фалшива улица, измислен град, несъществуващи области. Това им гарантирало, че когато друга компания открадне или копира тяхната карта, първоначалните създатели биха могли да заведат дела в съда срещу конкурентите си, като посочат фалшивите места, които не би трябвало да бъдат на картата, тъй като са плод единствено на въображението на авторите на картата.

Това била стратегията и на Ото Г. Линдберг, директор на компанията General Drafting Co. и неговият помощник, Ърнест Алпърс, през 1930-те, когато създали пътна карта на щата Ню Йорк. Те създали несъществуващо място, наречено Агло .

Името било получено чрез смесване на инициалите на техните имена

След няколко години, друга добре позната картографска организация, Rand McNally създали своя пътнакарта на щата Ню Йорк, и както бихте могли да очаквате, в нея присъствал и измисления град Англо. Линдберг и Алпърс се зарадвали на присъствието на Агло на картата – те или хванали Rand McNally в кражба – факт, който по никакъв начин не зарадвал адвокатите на Rand McNally.

Адвокатите заявили, че техните клиенти са посетили това място и са намерили сграда, наречена „Agloe General Store“, която доказвала, че мястото е истинско. По-късно станало ясно, че магазинът е получил името си, заради карта, разпространявана от веригата бензиностанции Esso. Те пък от своя страна разпространявали именно картата, която от компанията General Drafting Coбила създала няколко години по-рано. Собственикът на магазина смятал, че ако веригата бензиностанции Esso твърди, че мястото, на което се намира се нарича Агло, тогава той ще нарече магазина си спрямо името на локацията.

Това е начинът, по който измисленото място се превърнало в реалност, но само за кратко, защото скоро и магазинът Agloe General Store“ затворил.