Palatka.bg

„Розите на Сараево“ – белезите на войната

По време на войната в Босна в периода 1992-95 г. столицата на Босна и Херцеговина Сараево е била обсадена от сръбската армия за период от 44 месеца – най-дългата обсада на столица в историята на съвременните военни конфликти. Смята се, че средно по 330 снаряда са били изстрелвани към града всеки ден, оставяйки след себе си множество кратери по улиците и по тротоарите. След като войната свърши, много от тези кратери, особено онези експлозии, които са довели до смъртта на цивилни граждани, са напълнени със смола и боядисани в червено в чест на пролятата невинна кръв.

Поради характерните за тях флорални форми, тези пълни с смоли червени дупки са с горчивина наречени „Розите на Сараево“

След като първоначално е обсаден от войски на Югославската народна армия, Сараево впоследствие е обсаден и от войските на Република Сръбска в периода от 5 април 1992 г. до 29 февруари 1996 г. по време на войната в Босна и Херцеговина. Обсадата е три пъти по-дълга от тази на Сталинград и над година по-дълга от тази на Ленинград.

През последните няколко години много от „Розите на Сараево“ са изчезнали, тъй като при ремонтите на улиците и тротоарите, тези белези на войната често биват покривани с асфалт и бетон. Семействата на жертвите на обсадата обаче се обединяват, вярвайки че „Розите на Сараево“ трябва да запазени за бъдещите поколения, молейки властите да ги разглеждат като паметници на войната, които трябва да бъдат защитени, а не като обикновени дупки на пътя.

Sarajevo Rose

През последните няколко години правителството работи по възстановяването на 12-те оцелели рози от близо 100-те, които са били създадени първоначално.

Sarajevo Rose

„Критериите за запазване на останалите рози са, че най-малко трима души трябва да са били убити при експлозията“ – казва Осман Смайлович, помощник-министър на Кантонския институт за опазване на културното и природно наследство.

Sarajevo Rose where someone was injured or killed Sarajevo Bosnia

Общо 13 952 души са убити по време на обсадата, от които 5434 цивилни. Армията на Босна и Херцеговина понася 6137 жертви, докато армията на босненските сърби понася 2241 жертви. Преброяване от 1991 г. сочи, че преди обсадата населението на града и околностите наброява 525 980 души, като оценките за градското население сочат към 435 000 души. Днес населението на Сараево е оценено на около 300 000 души.

Sarajevo, Bosnia and Hercegovina

Sarajevo Rose -  concrete scar caused by mortar shell's explosion