Palatka.bg

Защо в Япония осиновяват пълнолетни млади мъже

Смърт от прекомерна работа или още „кароши“ – най-популярната дума от японския език, когато става дума за фаталните последници от посвещаването на живота на обикновените японци в абсолютен работохолизъм. За никого не е тайна, че една от причините за икономическия успех на народа от Страната на изгряващото е пълното отдаване на работата. В японския език не съществува дума или термин за по-ранно пенсиониране.

Още една уникална особеност, присъща на японската култура е, че много компании „осиновявават“ своите работници

В Япония 98% от осиновяванията са на млади мъже на възраст от 20 до 30 години. Осиновители се явяват техните шефове.

Докато от правна гледна точка дадено лице не може да бъде осиновено, ако е навършило пълнолетие, то в Япония противоположната практика не е нищо ново. Редица изследователи се занимават с тази особена тема, а наблюденията показват, че традицията на осиновяването на млади мъже намира своето начало още преди стотина години.

Според американските икономически изследователи Стивън Леви и журналиста Стивън Дънбър практиката по осиновяването на млади мъже произлиза от традицията за съхранение на семейния бизнес в Япония. Преди Втората световна война в обществото било прието, че благосъстоянието на семейството ще бъде наследено от поколенията по мъжка линия. Разбира се, това означавало, че най-големият син се явявал прекият наследник, но ако в семейството нямало синове или те били недостойни, осиновяването на млад мъж можело да подсигури не само семейния бизнес, но да и да защити честта на семейството.

Днес законното осиновяване често върви ръка за ръка с уреждането на брак и това се нарича „омиаи“

След омъжването на дъщерята на шефа за осиновения младеж, женихът е задължен да приеме фамилното име на новото си семейство. Така той се превръща в син и зет едновременно, познато в Япония като „мукойоши“. За улесняване на процеса съществуват и компании, занимаващи се с подбор на младежи за осиновяване от предприемачи.

Дори да звучи странно за разбиранията в западните общества, а защо не е и архаично, за японския бизнес като този на автомобилните гиганти „Тойота“ и „Сузуки“ предаването на бизнеса от поколение на поколение в семейството е неоспорим закон. Самият изпълнителен директор на „Сузуки“ (Осаму Сузуки) е четвърти син, който е бил осиновен специално за целта.

Някои специалисти по социално-икономически въпроси прогнозират, че практиката няма да изчезне скоро

Причината за това е скоростта, с която населението на Япония застарява, докато ниската раждаемост е достигнала своя пик. Затова, за да се поддържа името на семейството живо, крупните компании няма да имат друг избор, освен осиновяването на чужди синове. А този, който твърди, че децата не могат да избират семейството си, ще трябва да помисли хубаво дали това се отнася за случаи като този на японците.