Palatka.bg

Оризовите тераси Банауе във Филипините, които ще ви накарат да мечтаете!

Оризовите тераси Банауе, намиращи се във Филипините са най-старите оризови тераси в света. Възрастта им е над 2000 години като са били създадени от предците на местните филипинци, които днес населяват региона.

Терасите се намират на 1500 метра над морското равнище и разполагат с древна, на пръв поглед първобитна и елементарна, но всъщност ефективна напоителна система. Засадените на терасите култури включват основно ориз, но и други видове зеленчуци. Подобно на други култови места, свързани с отглеждане на различни посеви и култури, така и тук огромната част от отглеждан на оризовите тераси ориз се изнася за чужбина. Доходността от земеделие обаче значително намалява, поради факта, че икономическата активност се изменя от износа на ориз към туризма, който не крие толкова рискове, не изисква сериозна инвестиция, логистика и не зависи толкова пряко от атмофсерните и климатичните условия, колкото полския труд.

Banaue

Оризовите тераси Банауе са ръчно изработени и са доказателство и пример за впечатляващите грандиозни древни инженерни подвизи и умения. Те съществуват без да бъдат унищожени в продължение на около 2000 години, без да губят значението си за народа Ифугао, който населява региона, в който се намират терасите Банауе и за Филипините като държава и нация, сформирана от различни етноси.

Banaue

Всъщност, народът Ифугао е изградил своите вярвания, празненства и празници върху ориза като култура с огромна важност за тяхното оцеляване и всички важни за общността събития са свързани с отглеждането и събирането на ориза, засаден именно на терасите Банауе. Ифугао и Банауе имат неразделна връзка, която е била изграждана в продължение на хилядолетия и е невъзможно да си представим съществуването на едното без другото.

Оризовите тераси Банауе се намират във високите и пасторални части на на планините в провинция Ифугао във Филипините

Именно, поради местността, която обитава местния народ Ифугао е и кръстен по този начин, тъй като на местния език името се превежда като „хора от хълмовете“. Терасите покриват 10 360 квадратни километра от планинската част на региона. Над терасите могат да бъдат открити множество дъждовни гори, които са източникът на вода за изграждане на напоителните канали, без които култура като ориза не би могла да се развива, тъй като има нужда от огромни количества вода, за да оцелее. Водата, спускаща се през потоци и малки реки, спускащи се от планината са „улавяни“ и водата се използва за напояване на терасите. Климатът в района е хладен и влажен, което допълнително подпомага развитието на оризовите насаждения.

banaue rice terraces

Оризовите тераси Банауе са признати от мнозина за „Осмото чудо на света.“ Твърди се, че ако всички тераси бяха построени една до друга, а не една над друга, то те биха могли да покрият половината от света. Милиони туристи от цялата планета посещават местността, независимо че тя не се нарежда сред най-известните туристически дестинации.

Терасите имат пешеходни пътеки, които водачите използват, за да развеждат туристите

Допреди няколко години за да се достигне до терасите Банауе беше нужно да се пътува близо 10 часа от столицата на Филипините Манила до Банауе, но от май насам беше отворено международното летище Кларк, което дава възможност на туристите да кацнат със самолет много по-близо до терасите. Днес вече се пътува само 1 час от летището до терасите.

banaue

Оризовите тераси Банауе бяха в списъка на застрашените от изчезване туристически обекти до 2012 г., когато бяха премахнати. Това се дължи на факта, че по това време терасите изглеждаха сякаш изсъхват и много фермери се отказват от обработката им. През 2012 г. обаче се появи надеждата, че оризовите тераси ще се съживят. Една от основните заплахи за оцеляването на оризовите тераси беше негативният ефект от ерозията на почвата. Другата заплаха е изоставянето на терасите от младите местни жители, които напускат региона в търсене на по-добри възможности за живот, работа и развитие в градските райони. Тази миграция от селските в градските райони води до това, че има по-малко хора, които имат желание да развиват и поддържат оризовите терасите. Трета заплаха са природните бедствия като земетресението от 1990 г. и торнадатата, които често удрят Филипините.

Поради тези опасения местните вече не се стараят да поддържат терасите толкова  усърдно, колкото в миналото

Вместо това терасите се управляват от Националната комисия за култура и изкуство и правителството на провинция Ифугао. Целта на филипинското правителство е да опази и защити оризовите тераси Банауе и да ги развива като туристически обект.

Banaue