Palatka.bg

Бонбонено розовите оазиси на дъното на океана

На почти два километра под водите на Калифорнийския залив, Мексико, дъното на океана разкрива обаятелен бонбонено розов спектакъл. Цикламено, оранжево и бели като сняг каменни дипли озаряват дълбоката подводна шир. Това са хидротермални отвори, познати като вулканични образувания, подобни на кули. Отгоре им се намират и „огледалните басейни“, отразяващи като флуидно сияние всичко, което плува под тях, превръщайки го в божествен мираж.

Микробиологът Манди Джоуи от Университета на щата Джорджия е открила една от най-цветните химически точки, съществуващи в океана

Екипът на Джоуи, който от 2018 се занима с проучване на релефа на водните басейни, съставя карта на света под водата. През февруари 2019 експедицията на учените отново се връща на дъното с помощта на кораба за експедиции под вода на Schmidt Ocena Institute (https://schmidtocean.org/). И това, което Джоуи открива е поразително: цял долина от масивни хидротермални кули с дупки, светещи в нежни цветове.

Очаквайки да намерят нови биологични видове, учените били поразени от находката. Най-голямата кула достигала до 23 метра височина и почти 10 метра дължина. Нагънатите като застинали облаци вулканични форми и хоризонтални слоеве образуват тялото на т.нар. „подводни пагоди“, реагиращи на всяко движение наоколо. Тяхното взаимодействие с водата създава твърди като скали структури.

Джоуи оприличава устройството на вулканичните образувания със структурата на кръвоносните съдове

Има една централна артерия и други по-малки капиляри, които захранват всички придатъци на пагодата, пояснява Джоуи. Но външно те напомнят традиционната азиатска архитектура на пагодите, което е причината учените да изберат подобно наименование на находките.

Най-изненадващото нещо е необичайният им цвят. Никога досега не сме виждали розови вулканични хидротермални образувания, продължава Джоуи. Според нея розовите нюанси изглеждат така, сякаш някой нарочно е разпръснал нежни багрила върху скалите, приличащи на романтични пухкави облаци.

Наблюденията на учените показват, че на дълбочината, на която се намират пагодите, живеят и множество биолуминисцентни животни, по същността си подобни на медузите. При взаимодействие на биохимични реакции в телата им, те придобиват светещи цветни окраски. Това е така, защото биохимията има нужда от метали, които придават цвят, казва Джоуи.

Огледалните повърхности, които се намират над пагодите, разпръскват розово и оранжево сияние

Благодарение на изключително високата температура на хидротермалните флуиди, се създава и причудливият мираж от цветове – красив микс от токсини. Затова намиращите се върху пагодите огледални басейни – пълни с метали като арсен и селен – излъчват силна водородна миризма. За да успее даден организъм да се намира в близост до тях, трябва да притежава адаптиращи се на токсичните излъчвания способности на тялото.

За съжаление в непосредствена близост до подводното чудо се намират и скупчени отпадъци като части от въдици, найлонови торбички и пластмасови коледни дръвчета, завлечени на морското дъно от течението, припомня Джоуи. Тя обаче е готова да продължи с проучването не само върху термалните кули, но и да разбере повече за същността на метаболизма и устройството на организмите около розовите творения на природата. Това ще покаже връзката между геохимичните процеси и температурата, които заедно създават екстремни условия, където само могат да оцелеят единствено микробите.