Palatka.bg

Тайните на Океана: защо Световният океан остава непознат за нас

Океанът, това огромно и не напълно изследвано подводна царство привлича учените открай време. Задките, които се крият в необятното му дъно са безброй. Удивителен остава фактът, че при наличието на толкова развити технологии и научен прогрес, голяма част от дъното на Световния океан е напълно недокосната и неизследвана от хората. Учените притежават информация за крайбрежните участъци и особено за местата, където се добиват полезни изкопаеми. Целият останал свят под водата обаче остава необятна и недостъпна тайнствена шир.

И все пак нали Океанът ни е познат, благодарение на изображенията от картите, показващи океанските хребети, Марианската падина, дълбоките разломи и други известни за всеки ученик елементи на Световния океан?

Истината е, че всичко това е изучено повърхностно, а картите съвпадат с точност до 500 метра в най-добрите случаи. Понякога има разминавания с до пет километра! Защо знаем толкова малко за своята планета, като в същото време по-подробно изучени са Луната и Марс, за които се говори толкова често?

Наличието на толкова безкрайни количества вода безспорно е една от причините. Например, започвайки изследванията и натрупването на информация от миналото най-напред била извървяна цялата суша, да се създаде топографията. На по-късен етап изучаването се обогатило, благодарение на изкуствените спътници. Не толкова лесно се случили нещата при изследването на океаните.

  1. Визуалният оглед е невъзможен

Ако повърхността на сушата била опозната в детайли, благодарение на експедициите и визуалното наблюдение, то дъното на океана изисква специално оборудване. То трябва да може да се съпротивлява на налягането под водата в най-дълбоките й части. Съпротивлението би забавило всеки оглед на морското дъно. Освен това видимостта и липсата на светлина са силно ограничаващи фактори. И не на последно място специалната техника изисква огромни финансови инвестиции.

  1. Акустичните ехолоти

Най-подробните резултати от изследвания на релефа на дъното на океана дават ехолотите, с които се измерва и дълбочината на водата. Но отново – те са доста скъпоструваща техника. Докато всяко парче суша принадлежи на някоя държава (с изключение на Антарктика), по-голямата част на Световния океан не спада към територията на никоя страна. Тогава какъв е смисълът тези участъци да бъдат изучавани, особено когато това не носи полза никому? Територията, намираща се близо до крайбрежните зони на крайморските страни е доста добре изучена поради нуждата да бъде опазвана границата и експлоатиран за полезни изкопаеми шелфът на моретата.

  1. Спътниковите наблюдения

Познатата ни от Google Earth карта на Световния океан е създадена с помощта на спътниковите изследвания на морското дъно. Тя изобразява доста красива картина на океанското дъно, но за съжаление не е така точна, каквато бихме искали да бъде. Най-добрият възможен изглед се състои от едва половин километър.

  1. Бъдещето на новите технологии

Подробна карта на Световния океан е повече от необходима и затова инженерите и топографите от цял свят търсят решение на проблема. По егидата на ООН е стартират проект, наречен „Seabed 2030″ , в резултат на чийто успешна реализация най-накрая можем да разгледаме океана до разрешение от 100 метра. До момента в този диапазон се развиват активно роботизираните апарати, занимаващи се с акустичните ехолокации в автономен режим. Но подобни системи не изискват участието на човека. Това прави събирането на първична информация лесна, а създаването на картография на морското дъно по-малко изискващо финансиране начинание. Програмата предвижда работа до 2030 година, което означава, че по-подробна карта на Световния океан ще имаме най-рано след повече от десет години.