Palatka.bg

Племето „Каси“ – народът, при който жените управляват

Когато Индийската конституция влиза в сила на 26 януари 1950 г., в нея е записано, че всички граждани на Индия, независимо от тяхната религия, раса и пол, получават основното право на равенство. Въпреки това, дори след седем десетилетия свобода, страната продължава да бъде бомбардирана с оплаквания за дискриминация на база пол, свързана с множество социално-икономически проблеми, включително правото на наследяване. В повечето случаи тези неволи се усещат от жените, принадлежащи към класически патриархални общества, които преобладават в по-голямата част от Индия. В части от Североизточна Индия обаче картината е много различна, за която с удоволствие ще ви разкажем.

Мегалая: Грандиозни пейзажи, приятелски настроени хора

Често наричана „Шотландия на Изтока“ по време на Британското управление, Мегалая може да се похвали с изобилие от зеленина и запленяващи пейзажи. Красивите хълмове, изпъстрени с множество реки, извисяващи се водопади и грандиозни езера, превръщат Мегалая в рай за любителите на природата. Гъстите гори покриват 70% от щата, в който може да се открие богато разнообразие от флора и фауна. Маусинрам, най-влажното място на планетата, също се намира в щата Мегалая.

Хората, живеещи в този удивителен район на света, са дружелюбни и спокойни. Племена съставляват по-голямата част от населението на Мегалай. Каси, Гаро и Джаинтия са трите основни племена, живеещи в държавата, като племето „Каси“ е най-многолюдното сред всички тях.

Всяко племе в района на Мегалая има свои собствени обичаи и вярвания, но всички си приличат по един значим елемент – тук жените са тези, които управляват.

Каси е коренно племе в района на Мегалай, а населението на племето наброява около 1 400 000 души. В индийският щат Асам и съседната страна Бангладеш също могат да бъдат открити малки компактни общности. Повечето членове на племето Каси практикували своя религия преди пристигането на християнските мисионери. Днес около 85% от хората в това племе се придържат към Християнството. Те обаче не са отхвърлили напълно традиционните си религиозни вярвания и практики.

Членовете на племето са разделени на няколко клана, но са обединени от езика на Мон-кхмер

Земеделието е основен източник на поминък от векове насам. В днешно време обаче младежите от Каси навлизат в много нови и разнообразни професионални направления и са успешни лекари, инженери, бизнесмени, учители и др.

Въпреки модерността, която е нахлула в живота на племето Каси, те не са отхвърлили древните си вярвания и традиции и се придържат към тях с голяма гордост. Те също така вярват, че природата и абсолютното Божество са присъщо свързани и че разрушаването на природата може да разкъса тези връзки.

Племето Каси в Мегалай официално е признато за етническо малцинство в Индия и има определени привилегии. На тях им е позволено да практикуват обичайните си закони, а също и да ползват данъчни облекчения, които не се предлагат другаде в Индия. Те имат осигурена земя, както и са част от система от квоти, която запазва места за тях в образованието и публичния сектор. Институцията Khasi Hills Autonomous District Council е официалният орган, който защитава уникалните закони на тези хора.

Културата на племето Каси е уникална в сравнение с останалата част от Индия

В по-голямата част от страната управляват мъжете. Според доклад на Националния съвет за приложни икономически изследвания за 2018 г., озаглавен „Разлика между половете в собствеността върху земята“, въпреки че жените представляват над 42% от селскостопанската работна сила в Индия, те притежават по-малко от 2% от цялата земеделска земя. Собственици са предимно или цели семейства или отделни мъже. Според индекс, генериран от Центъра за управление на земите, базиран в Бубанешвар, само 12,9% от индийските жени притежават земя в страната. Това е сред най-значимите фактори, поради които изключително рядко индийските жени могат да претендират за права върху отглеждането на деца при развод.

В Мегалай обаче нещата стоят по различен начин

Това, което отличава мъжете от племето Каси от болшинството индийски мъже отношението им към жените. Те обикновено носят фамилното име на майка си и често се преместват в дома на свекърва си след женитбата. Наследяването също е матрилинейно. Смята се, че тази система за наследяване при племето Каси датира от древни времена, когато наличието на множество партньори затруднявало определянето на бащата на детето. Други смятат, че това отношение към жената се е развила, когато мъжете трябвало да напуснат дома си, за да водят поредната война, принуждавайки жените да поемат и техните роли в обществото.