Palatka.bg

Кайлаш – най-големият храм, изсечен върху една единствена скала

Индия е страна съкровищница с богато архитектурно наследство, цветове и форми. Поредното доказателство за удивителните постижения на индуиските предци, населявали тези земи е храмът Кайлаш. Той е считан за един от най-впечатляващите пещерни храмове в Индия. Огромното здание представлява една от 34-те на брой пещери-храмове и манастири, познати под наименованието Елора.

Разположени в западния регион на Махараштра, пещерите са част от Списъка с културно наследство на ЮНЕСКО, като включват паметници, датиращи от периода между 600 и 1000 от н.е.

Въпреки че съществуват много красиви монументи от този период, мегалитът Кайлаш е може би най-емблематичният сред всички.

Прочут с размера и орнаментите си, до днес не е напълно ясно кой всъщност е построил спиращия дъха храм. Това е така, защото липсват извори с точна информация, но все пак учените предполагат, че той се отнася към династия Раштракута и царуването на Кришна I. Неговото управление продължило от 756 до 773 през н.е. Няколкото открити епиграфи дават повод на изследователите да смятат, че оскъдната информация съдържаща се в тях е свързана именно за Кайлаш.

И докато пред учените стои задачата за разкриването на тайните около произхода на храма, средновековна легенда разказва за романтична история, свързана с грандиозния храм. Тя гласи, че когато кралят бил смъртно болен, кралицата се молила на бог Шива да изцели съпруга й. Като дар към бога, в молитвите си тя обещала да бъде построен храм и докато не била издигнатта най-високата му кула, тя нямало да сложи нищо в устата си.

Кралят бързо се възстановил и строежът на храма започнал веднага, но двамата съпрузи осъзнали, че щели да минат години, докато бъде издигната най-високата кула – шихара

За щастие се открил умен инженер, който обяснил, че ако строежът започне от горе-надолу, храмът щял да бъде завършен само за седмица. Тежък камък паднал от сърцето на кралицата, която щяла по-скоро да спре да гладува.

Въпреки че това е само легенда, факт е, че храмът Кайлаш бил построен от върха към основата. Необичайното решение изисквало 200 хиляди тона вулканичен камък да бъде отстранен от огромната скала. Простирайки се върху триетажна основа, дворът във формата на конско копито бил достъпен от входа на специална кула, наречена „гопурам“. Смята се, че строежът на огромното пространство и орнаменти на храма е започнало при Кришна I, но е продължил дълго през вековете при управлението на различни владетели. Всеки един от тях оставил свой отпечатък.

Инкрустациите в каменните стени рисуват различни индуистки божества, но централно място заема бог Шива

Когато някой пристъпи входа на гопурам, може да види как от двете му страни по стените се намират последователите на Шива и Вишну. Основата на храма е опасана с множество орнаменти на животни, които държат храма върху гърбовете си. Благодарение на тези майсторски скулптури и изпълнение на строителния план, Кайлаш е смятан за изключителен пример за гения на индийското изкуство и архитектура.