Palatka.bg

Мудларойт – Германското село, което беше разделено от Студената война

Селото Мудларойт в Южна Германия се намира на границата между двете федерални провинции Бавария и Тюрингия. Повече от 140 години тази граница, чиято физическа форма е малък и спокоен поток, не влия особено активно на ежедневието на местното население. В продължение на близо век и половина живеещите в района германци постоянно отскачали от едната провинция в съседната, за да се възползват от възможностите и на двата региона. Посещенията на църква, ресторанти, магазини, гостуванията на приятели, намирането на работа в съседната провинция били ежедневие.

След края на Втората световна война обаче всичко се променя само за няколко месеца

Вътрешногерманските граници между отделните провинции се превърнали в политическите квазимеждународни граници, което означавало, че спокойствието било напуснало тези райони. Напротив – те се превърнали в източник на нарастващо напрежение. Германия, както мнозина от вас вероятно знаят, е разделена на четири окупационни зони между съюзниците, които спечелили войната (САЩ, Великобритания, Франция и Съветския съюз), като границите на отделните зони били очертани на базата на териториалните граници на германските държави и провинции от 19 век.

С нарастването на напрежението преговорите между Западните съюзници и Съветския съюз се разпаднали, което довело до появата на две нови държави на континента – Източна Германия, окупирана от Съветския съюз, и Западна Германия, окупирана от останалите съюзници. Нови държави – нова граница. Всичко, което застанало на пътя на уговорената граница, заставало на пътя на булдозерите, които не се церемонели особено много. Мудларойт, чието население се оказало разделено между двете държави, било, в меко казано, особена позиция. По протежението на потока била създадена буферна зона с дължина от 10 метра. Задължително изискване било всеки преминаващ да показва документите си.

Близо десетилетие по-късно границата вече била по-осезаема, по-постоянна и все по-разделяща – общности, града, Германия

През 1966 г. Източна Германия започва изграждането на граница между двете Германии с дължина 1300 километра, която тръгва от Балтийско море и стига чак до Чехословакия. Мудларойт бил на пътя на границата, която трябвало да премине точно през средата на малката селскостопанска общност. За кратко време  издигната стабилна тухлена стена, впоследствие е издигната още една, като между двете е изградена ничия. Всичко това е придружено от кули, от които денонощно наблюдавали пазачи, специално обучени кучета се разхождали около границата, а войници с картечници можело да се видят през няколко метра.

На по-късен етап по протежение на стената в Източен Мудларойт са поставени мини като допълнително възпиращо бягствата средство

Стената, преминаваща през Мудларойт била дълга 700 метра. Възможности за преминаване през нея нямало, т.е. тя напълно разделяла селото на две. Приближаването до стената от Източногерманската страна означавало сигурна смърт. Фотографирането на стената било тежко престъпление, наказуемо с лишаване от свобода. Дори махането на приятели или роднини, живеещи в Западен Мудларойт било гледано с изключително лошо око и можело да ви донесе безброй неприятности.

„Първо се изгради стената, а зад нея и електрическата ограда“ – спомня си жителят Арнд Шафър.

Много семейства били разделени, молбите им да отидат до вият близките си в „другата“ Германия били почти винаги отказани, дори за погребения.

„Роднините трябваше да се качва на някое високо дърво или на хълм, за могат да наблюдават погребението “ – допълва Арнд Шафър.

Докато едната страна на селото е напълно изолирана от света, Западногерманската страна на селото внезапно се превърнала в туристическо център

Освен Берлин, Мудларойт бил единственото населено място в Германия, което било разделено от новопостроената стена. В крайна сметка Мудларойт си спечелил името „Малкият Берлин“ и много германци от цяла Западна Германия (а и чужденци) идвали, за да разгледат по-отблизо стената, която брутално разделяла селото на две. Дори вицепрезидентът на САЩ Джордж Буш посетил Мудларойт по време на официално посещение във Федерална република Германия през 1983 година.

Един месец след падането на Берлинската стена, през 1989 г., жителите на Мудларойт съборили част от стената, за да създадат прелез, който да позволи на хората от двете страни да се движат свободно между двете страни на границата. Шест месеца по-късно стената на Мудларойт била съборена с булдозер. 100-метрова част от стената е запазена като мемориал и сега е част от Музея на Медларейт, който също включва наблюдателна кула, метална ограда, реконструкция на силно укрепената преграда и други детайли от историята на града по време на Студената война.