Palatka.bg

Неразгаданата мистерия на Адамовия мост – сухопътната връзка между Индия и Шри Ланка

Индийският океан пази своя скромна тайна – невероятният мост Рама. Той не е дело на човека и не направен от от камъни, дърво или метал. За обикновените хора мостът не е нищо друго освен участък от плитичини и малки островчета, но за ценителите на екзотиката – истински рай, простиращ се на около 50 километра. В западния свят той е познат под наименованието Адамов мост.

Според историците и географите някога в древността Адамовият мост действително представлявал дълга ивица суша. Древните източници показват, че до края на XV век, когато нивото на океана било много по-ниско от сегашното, „мостът“ се използвал за удобно преминаване на хората от Индия към Шри Ланка. Освен за транспортиране на хранителни продукти и животни, простиращата се пясъчна ивица служела и за път за военните полкове.

Учените и изследователите смятат, че силно земетресение променило целостта на естествения пешеходен път. Към този момент той представлява необикновено съоръжение, достигащо на места до 12 метра височина, докато на други – не надвишава и един метър. По-голямата част на продълговатия мост-остров се намира под вода.

В индуиската култура мостът Рама е възприеман като свещено място, а според епосa „Рамаяна“ островното съоръжение било построено със заповед на император Рама, който искал да освободи достигне до Шри Ланка и да се бие с демона Равана, пленил възлюбената му Сита. При мюсюлманите и християните съществува друга гледна точка за Адамовия мост. Те смятат, че Шри Ланка била първата земя, на която стъпил Адам, откъдето достигнал до Индия, а там го очаквала Ева. Това е и причината мостът да получи наименованието Адамов.

Все още не съществуват археологически доказателства за ръкотворния произход на моста Рама

Някои подводни археолози допускат, че представители на древна цивилизация, съществувала преди около 4000 години, били принудени да бягат към Шри Ланка поради натиска на арийските племена.

За да не бъде отмит от вечните води на океана, индийското правителство разработило план за укрепване на моста на определи места. Но и досега проектът не се е осъществил, тъй защитниците на сегашния му вид са решени да отстояват запазване на естествената му цялост. Паралелно с моста Рама има изградена железопътна линия.

Съпротивата на религиозните защитници на моста Рама, както и заплахата от цунами през 2013 година забавили подводната изследователска дейност на учените, които смятат да разберат дали наистина в участъка на моста се крият следи на някогашна цивилизация.