Palatka.bg

Нилометрите, благодарение на които египтяните са предсказвали наводнения

Какво са нилометрите?

Древноегипетският нилометър е бил конструкция, използвана през период на наводнения в Египет, която ежегодно е влизала в употреба, за да помогне за измерването на нивото на река Нил, както и чистотата на водата ѝ. Докато ниските нива на водата са индикация за наближаващ глад, високото ниво на водата сигнализира и предупреждава за приближаващи се разрушителни наводнения. Всеки нилометър имал определена маркировка, показваща каква височина ще достигнат наводненията, за да се осигури на полетата перфектната грижа за почвата.

Защо нилометърът е бил необходим?

Влиянието на река Нил върху живота в Египет винаги е било огромно. Реката преминават през цялата страна и през на практика абсолютно всички значими градски центрове, където е имало големи концентрации на население. Имайки предвид мащаба и силата на Нил, излизането ѝ от собственото ѝ корито в периода между юли и ноември, било често срещано. Нил покривала съседните на реката равнини, които се оказвали под вода. В крайна сметка водите се изтегляли през септември и октомври, оставяйки след себе си плодородните алувиални отлагания, които се състоят от изключително плодороден тил над земеделските земи. По това време египтяните разделяли годините си на три сезона, които били изцяло обвързани с традиционното поведение на Нил. Реката изигра значителна роля в развитието на египетската цивилизация чрез ежегодното наводнение, което давало шанс на местните не само да оцеляват, но и да развиват всички сфери от обществения живот.

Ако сезоните наводнения били в рамките на нормалното и очакваното, то те имали решителна и положителна роля в годишния селскостопански цикъл. По-ниското от средното количество вода, което напускало коритото на Бил водело до глад, а в политически смисъл и до бунтове. По същия начин, наводнения над средното очаквано ниво биха могли да имат катастрофално влияние върху държавата, унищожавайки голяма част от инфраструктурата на страната, изградена по поречието на Нил. Между 622 и 999 г. н.е., архивите показват, че средно на всеки четири години сезонът на наводненията не отговарял на очакванията на хората.

Ролята на нилометъра в египетската цивилизация

Според местните легенди в Древен Египет имало хора, които притежавали дарбата да предсказват обема на бъдещите наводнения и това било сред някои от най-ключовите задължения на хората, които се занимавали с предричане на бъдещето, което фараоните очаквали от тях. Тъй като качеството на наводненията определяло и нивата на данъци, които се очаквало да бъдат платени в региона през конкретната година, умението за прогнозиране на наводненията, причинени от река Нил, играели значителна административна и политическа роля. Това е моментът, в който ежедневната употреба на нилометър на река Нил се превръщала в централна задача за политиката на страната. Нивото на реката било следено непрестанно и от отговорните за тази изключително важна задача служители се очаквала максимална точност в предсказанията.

Независимо, че нилометрите се използват от времената на Фараоните, те продължили да са част и от системите за следене на нивата на река Нил и на по-късните цивилизации, които владеели Египет. Някои от познатите ни днес нилоемтри построени през вековете на Римско управление на Египет.

През 20-ти век, ежегодните наводнения на река Нил са значително намалени, а след това изцяло елиминирани като последица от  изграждането на язовирите в Асуан

Въпреки че въздействието на Асуанският язовир върху Египет и земеделието на страната е противоречиво по други, по-сложни икономически, социални и археологически причини, то този огромен инфраструктурен проект също има огромен ефект върху края на смисъла от съществуването на нилометрите.

Изграждането на езерото позволява на Египет да се справи с проблемите, които идват от ежегодните наводнения по долината на Нил. Наред с това то осигурява водните ресурси, необходими за култивиране на части от пустинята.

Същевременно изграждането на гигантския язовир води до екологични и демографски трудности, както и проблеми, свързани с опазването на културното наследство в региона

Множество ценни археологически обекти остават под водите на езерото. Най-важните са преместени, блок по блок, и разположени на нови терени. Най-известният обект, преместен по този начин, е храмът Абу Симбел, а освен него също храмът на Изида на остров Филе, храмът от Тафис.

Териториите, залети от водите на езерото „Насър“, са били населявани от нубийци. Всички те са били изселени съответно в Судан и Египет. До днес съществуват проблеми с интеграцията на това население. Изграждането на язовира води до екологични проблеми, с които например се свързва ерозирането на земи по делтата на Нил.