Palatka.bg

Величественият африкански Каньон на Фиш – сътворен от разделението на древния суперконтинент Гондвана

Недокосната пустинна природа и опасни пътеки сред каменни върхове. Без каквито и да е удобства и мобилна връзка. Единственото, с което разполагате е жаждата за приключения и следване на най-древните инстинкти за покоряване на непознати кътчета. Така би изглеждало пътуването ви до Каньона на Фиш (Каньон Фиш Ривър) в африканската държава Намибия. Това удивително красиво място привлича туристи от цял свят, а пътешествието през каньона може да бъде наречено екстремно преживяване.

Фиш е най-голямата река в сърцето на Намибия. Но тя не е постоянна, защото тече по територията на страната с прекъсвания. Обикновено през месец февруари, който е летен месец в южното полукълбо, настъпва пълноводие. В останалото време реката прилича по-скоро на тънка нишка, промъкваща се между дълбоките прорези на земната повърхност, които водата е прерязала с течение на милиони години. Този дълъг процес образувал невероятно дълбок и красив каньон с многочислени завой.

Каньонът на Фиш е най-големият в целия континент Африка.

Простира се на повече от 160 километра, а ширината му достига 27 километра. Дълбок 550 метра, каньонът напомня мащабна пропаст, пронизана от завои, издигащи се стени и възвишения. Намиращ се в южната част на Намибия в безплодните земи между пустините Калахари и Намиб, река Фиш допълва с чар сюррелистичния пустинен пейзаж.

Каньонът се състои от две части – горен и долен каньон. Горният се образувал там, където ерозията завлякла гнайсови наноси, а долният каньон се появил, когато реката Фиш пробила гнайсите и се устремила към съвременнта река Ориндж на границата между Намибия и ЮАР.

Преди около 650 милиона години при движението на тектонските плочи се образувала низина, през която преминавала река

Били нужни много лета, докато тя успяла да разруши равнината и да създаде горния каньон. По време на Ледниковия период каньонът станал още по-дълбок.  Когато преди около 60 милиона години древният суперконтинент Гондвана се разделил на две чсти – Южна Америка и Африка, африканският континент се оказал по-висок от южноамериканския спрямо нивото на световния океан. Така изменилият се ландшафт помогнал на реката да продължи пътя си напред и да оформи долния каньон с безброй криволичещи коридори.

Древно и магично място като Каньона на Фиш е една от най-популярните пешеходни маршрути в южната част на Африка. За да поемете на път, трябва да се запасите с вода и храна. Температурата на въздуха варира от 5 до 30 градуса, като понякога се наблюдават внезапни наводнения, бурни ветрове и дъждове. Достъпът до вътрешността на каньона се осъществява посредством два пешеходни входа, а в случай на евакуация единственият достъп е чрез хеликоптер.