Palatka.bg

Прекрасният Алжир, който може да ви изненада приятно

Алжир е една от водещите туристически дестинации в цяла Северна Африка. Страната е приложила успешно различни стратегии за развитие на туризма, включително изграждането на съвременни хотели и инфраструктура, която да насърчава посещенията на чуждестранни гости. Повечето от туристите, които посещават Алжир, идват главно от Европа и САЩ, но през последните десетилетия местните жители също се възползват от възможността да бъдат туристи в собствената си държава. Страната се характеризира с древни цивилизации, богати традиции и вълнуваща история. В страната има общо седем обекта, които са включени в списъка с културно наследство на ЮНЕСКО. Вярваме, че някои от тях със сигурност ще събудят вашия интерес и внимание.

Кала Бени Хамад

Наричан още крепостта Бени Хамад, Кала Бени Хамад е бивш укрепен град, който сега се намира до голяма степен в руини. През 11 век градът служи като първа столица на династията Хамадид. Градът се намира в планините североизточно от М’сила на височина от 1418 метра. Кала Бени Хамад е вписан като обект в Списъка на културно наследство на ЮНЕСКО през 1980 г. и е посочен като автентична картина на укрепен мюсюлмански град.

Разкопките около града са довели до откриването на монети, скъпоценности и керамика, предполагащи високо ниво на развитието на местната цивилизация по времето на управление на династията Хамадид. Крепостта е построена през 1007 г. от Хамад ибн Булугин, син на Булугин ибн Зири, основателят на Алжир. Градът е изоставен през 1090, когато е застрашен от инвазия, и накрая унищожени през 1152 от Алмохадите. Обектът е основна туристическа атракция в Алжир и е защитен от Националния закон 98-04, който защитава културните обекти. Управлението е под ръководството на Службата за управление и изложение на културните ценности.

Джемила

Джемила е малко планинско селце, намиращо се на северния бряг на Алжир на изток от столицата на страната, носеща същото име. Селището е дом на някои от най-запазените руини от Берберо-Римския период на развитие на страната. Джемила е обявена за обект от Списъка на световно културно наследство на ЮНЕСКО през 1982 г., поради уникалната си и съхранена римска архитектура. Някои от значимите сгради в тази хилядолетен град включват театър, храм, базилики, улици и къщи.

Руините са запазени и са основна туристическа атракция за местни и международни туристи. Сайтът е защитен от Националния закон № 90-30 от 1990 г. и № 98-04 от 1998 г., който защитава културното наследство на Алжир. Службата за управление и изложение на културните ценности е натоварена с отговорността да управлява този значим за Алжир обект.

 

 

Касбата на Алжир

Важно е да отбележим, че в случая обръщаме внимание на столицата Алжир, а не цялата страна. Касбата на Алжир включва цитаделата на града и традиционните квартали около нея. Основан е върху мястото на руините на римския Икозиум.

Счита се, че районът е бил изключителен и значим в исторически план, като влиянието се разпростирало върху градоустройственото планиране дори в Субсахарска Африка. Районът е бил населен през VI-и век, когато в района е създаден финикийски търговски център. Традиционните къщи, дворци, джамии и хамами са сред някои от най-завладяващите руини, запазени на това място и до ден днешен. Мястото все още запазва своята идентичност, въпреки рисковете от природни бедствия, най-основно земетресения, и множеството военни конфликти в миналото.

Долината Мзаб

Разположен на 600 км южно от столицата Алжир, в сърцето на пустинята Сахара, петте ksour (укрепени села) на долината Мзаб образуват изключително хомогенен ансамбъл, представляващ белег на уседнала и устроена по градски тип цивилизация, намираща се в сърцето на пустяната. Долината Мзаб притежава оригинална култура, която чрез собственото си развитие успява да запази своята сплотеност през вековете. Долината М’Заб е запазила практически начина на живот и строителните техники от 11-ти век, свързвайки ни с местните жители, населявали тези земи преди близо хилядолетие.

Всяка от тези миниатюрни цитадели, заобиколена от стени, е ориентирана около джамия, минарето на която функционира и като наблюдателна кула. Самата сграда на джамията е замислена като крепост – последният бастион на съпротива в случай на обсада. Във всяка от джамиите се е съхранявало сериозно количество амуниции и зърно. Около тази сграда, която е от съществено значение за обществения живот, се намират къщи, построени в концентрични кръгове до стените. Всяка къща представлява кубична клетка от стандартен тип, илюстрираща егалитарно общество, основано на уважението към семейната структура, с цел запазване на нейната интимност и самостоятелност.

Това са сами малка част от изключителните съкровища, които Алжир крие в своите пясъчни прегръдки. Списъкът може да бъде далеч по-дълъг и ще се радваме, ако споделите с нас кои са местата в Алжир, които всъщност бихте желали да посетите.