Palatka.bg

Вековните живи мостове на Черапунджи, Индия

В дължините на североизточна Индия, близо до границата с Бангладеш, се крие едно от най-влажните и дъждовни места на Земята. От незапомнени времена там буквално растат и живеят висящи мостове от извиващи се клони. Между планините Хаси и Джантия се стичат множество реки и бързи потоци, климатът е топъл, а влажността – висока. Именно това са най-благоприятните условия за развитието на каучуковото дърво Фикус Еластика, чиито корени проникват надълбоко в земята.

Фикус Еластика притежава едно особено свойство – може да разклонява малки вторични корени настрани. Така каучоковите дървета се приспособили да виреят по стръмните планински корени. Благодарение на коренната си система, Фикус Еластика успяват да достигнат чак до дъното на речните корита.

В древните времена воините от индийския щат Мегалая, където се намира планината Хаси, забелязали особените способности на дърветата и приспособили тези свойства за свои цели

Направили мостове над реките, които пресичали планините. Процесът се оказал доста прост – трябвало да отрежат дълги пръти от стъблата и да ги нахвърлят над реката, за да могат да се пропълзят по тях младите корени на каучуковите дървеса. Корените растели и постепенно достигнали до противоположния бряг, където здраво се закрепявали. Така на бурната река се получили много твърди живи мостове, чрез които можело да се премине на отсрещната страна.

Един такъв мост “прораства“ в течение на период от 10-15 години, като обикновено достига до дължина от тридесет метра и може да издържи тежестта на петдесет души. Във дъждовно място като Черапунджи съществуването и заздравяването на такива мостове е от особена необходимост, тъй като играе ролята на съоръжение за преминаване и по време на честите наводнения. Живите мостове от корени на каучуковите фикуси не се срещат на никое друго място в света. Хората, населяващи околностите на Черапунджи, и до днес с удоволствие използват своите екзотични живи мостове. Съзерцанието на красотата на природата около мостовете и водата под тях придава наслада от спокойствието на живота в близките индийски планински селища.

 

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / ДЕТСКО КИНО

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / БЪЛГАРСКО КИНО

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / КИНО

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / ДЕТСКИ ТЕАТЪР

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / ТЕАТЪР

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / ТЕАТЪР

Стройрент