Palatka.bg

Цвендендорф – построената атомна електроцентрала, която никога не започна работа

Атомната електроцентрала Цвендендорф, разположена на брега на река Дунав, на около 30 километра северозападно от Виена, е единствената ядрена електроцентрала в Австрия. Завършена е през 1978 г., когато е заредена с гориво и готова за стартиране. Скоро след построяване ѝ обаче страната решава, че вече не се доверява на ядрената енергетика, и проектът потъва в забвение. Това е единственият напълно завършен ядрен реактор в света, който никога не е започнал да произвежда електричество за електропреносната мрежа.

Заводът в Цвендендорф е трябвало да бъде първата от трите ядрени централи, одобрени от австрийското правителство в края на 60-те години. С мощност от 700 MW се очаква да изпълни около една десета от нуждите за електроенергия в Австрия

Строителството на централата започва през 1972 г. и между тази година и 1978 г., годината, в която тя е завършена, за нейното изграждане са похарчени приблизително милиард долара. Ангажиментът, който Австрия е била поела към ядрената енергия бил сериозен и тази ориентация била допълнително подсилена от петролната криза от 1973 г., която накарала канцлерът Бруно Крейски да засили позицията си по отношение на ядрената енергетика, виждайки в нея възможност за по-голяма независимост и свобода на австрийската икономика, с това и на цялата държава.

Електроцентралата в Цвендендорф е проектирана като реактор с вряща вода с единичен охлаждащ кръг, което означава, че активната зона на реактора загрява вода, която след това се превръща в пара и тази радиоактивна пара напуска реакторната зала, за да задвижва турбините. Цвендендорф няма типичните охладителни кули на атомна електроцентрала, тъй като е проектиран да охлажда парата с водата на река Дунав. Въпреки че по това време това трябвало да бъде най-съвременният и модерен реактор, той страдал от много недостатъци в дизайна на сигурността, като аварийното резервно захранване, което било поставено навън и по този начин било изключително уязвимо за наводнения. Две електроцентрали в Германия със същия дизайн като Цвендендорф вече били затворени за постоянно поради механични проблеми.

Идеята за първа атомна електроцентрала в Цвендендорф се сблъскала с някои проблеми още в началото на своето развитие

Изминали били едва две седмици от началото на строежа, когато силно земетресение ударило региона, увреждайки основата на електроцентралата. Всичко до моментално трябвало да бъде съборено и да бъде излят нов бетон. След това, по време на наводнение, свързано с река Дунав, водата се просмукала в основните на електроцентралата, което показвало наличие на течове, което означава, че в случай на изтичане на ядрени отпадъци подземните води в региона няма да бъдат защитени от потенциално фатално замърсяване. Освен това страната все още не била изготвила план за обезвреждане на ядрените отпадъци. Първоначалната идея била те да бъдат погребан дълбоко под Алпите, но селата в района на избраното място организирали яростни протести и принудили властите да се откажат от първоначалните си планове за справяне с този проблем. Австрийците се опитали да продадат отпадъците на Унгария, Египет и Китай за повторна употреба, но всички отказали. Проектът сякаш вървял в задънена улица.

Имайки предвид нарастващата критика към ядрената електроцентрала и множеството проблеми, с които тя се сблъсквала, правителството било принудено да проведе референдум, за да реши дали да продължи работата по централата в Цвендендорф и дали да я пусне в експлоатация

На 5 ноември 1978 г. 1,6 милиона души гласували против атомната електроцентрала, което представлявало 50,5% от гласоподавателите. Делът на недоволните бил съвсем малко по-голям спрямо този на подкрепящите атомната електроцентрала в Цвендендорф, но законово и според условията на референдума разликата била достатъчна, за да запечата съдбата на електроцентралата. Вероятно завинаги.

akw zwentendor - tomorrow festival 2012-22.jpg

 

През следващите седем години, чак до 1985 г., централата се поддържала в оптимално състояние, при което пускането в експлоатация би било възможно, ако мнението на хората се промени и обществото реши, че за атомната електроцентрала в Цвендендорф все пак има бъдеще. До голяма степен, ядрената катастрофа в Чернобил през 1986 г. проваля всякакви надежди за въвеждането на централата в експлоатация. Скоро след инцидента правителството започва частично да демонтира централата. Някои части били продадени на германски ядрени фирми, но цялостното съоръжение все още е в непокътнато състояние. Настоящият собственик на централата използва комплекса като център за обучение по сигурност и от време на време го дава под наем на организатори на събития и продуценти на филми, за да я използват като среда за заснемане на филмите си.

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / ДЕТСКО КИНО

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / БЪЛГАРСКО КИНО

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / КИНО

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / ДЕТСКИ ТЕАТЪР

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / ТЕАТЪР

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / ТЕАТЪР

Стройрент