Palatka.bg

Тунелът Веспасиана Тита в Турция – грандиозният проект на Римската империя

Турция е съвременният пазител на едни от най-интересните културни и архитектурни паметници от далечни времена. През земите на съвременна Турция са преминали различни народи в своите завоевателни походи, като всеки е оставил своя отпечатък. Една от многото интересни исторически забележителности е тунелът Веспасиана Тита – древноримско инженерно съоръжение, предотвратяващо наводненията в малко градче в днешна южна Турция.

Отдавна преди да се появи тунелът Веспасиана Тита, през 300 година преди н.е. македонският пълководец Селевк I Никатор основал градчето Селевкия Пиерия на север от устието на река Оронт. Тези места напомняли на Селевк за земите в Македония, затова той го нарекъл Пиерия.

Скоро Пиерия се превърнал в най-важното пристанище в региона, а и станал стратегическо място за осъществяване на контрол над сирийския регион. Точно това била и причината през 64 година преди н.е. войската на Помпей да завоюва пристанището и града. Така град Пиерия влязъл в състава на Римската империя.

Защо бил построен тунелът Веспасиана Тита

От планината Аманус (планините Нур) често се стичала вода, която преминавайки през центъра на града, наводнявала Пиерия. Отначало това не било проблем, но след няколко десетилетия в пристанището започнала да се наслагва донесената от реката отпадъчна маса. Почистването ставало все по-трудно, а с всяко ново прииждане на реката проблемът се задълбочавал. Затова император Веспасиан решил да отклони руслото на реката така, че тя да заобикаля града.

Грандиозното строителство на тунела

Проектът включвал построяването на дига и канал, който да преминава през два изкуствени тунела, достигайки 875 метра дължина. Те били изсечени в скалите, а това отнело дълго време. Веспасиан не могъл да доживее края на строителството. Неговият син Тит продължил грандиозното дело. Най-накрая, през II век, тунелът бил готов и това се случило при управлението на император Антонин Пий.

Каменната язовирна стена била висока 16 метра (днес поради наслагванията на наносите, тя е едва 4 метра), ширина 5 метра и обща дължина 175 метра. Стената се разполага на височина не повече от 44 метра надморско равнище.

Проходен канал, дълъг 55 метра, води до първия участък в тунела. Той има правоъгълна форма и е врязан във варовиковите скали. Първата част на тунела е в куполовидна форма, като височината на входа е 5,8 метра, ширина 6,3 метра и дължина 90 метра. Три метра след входа сечението на тунела преминава в почти правоъгълна форма – 6,9 метра ширина и 6,5 метра височина на изхода.

Вторият канал се простира на 64 метра и е висок от 25 до 30 метра. Двата канала са свързани и в тях се намира и малък канал за транспортиране на изворна вода. На входа на втората част на тунела се извисява арка акведукт, пресичаща дренажния канал, дълъг 635 метра.

Цялата сложна хидросистема била изградена, благодарение на впрягането на човешки усилия. Тунелът Веспасиана Тита бил построен с помощта на легионери и еврейски пленници. Целта била да се защити града от наводнения и да се спре заливането на пристанището с вода, докато в същото време жителите на Пиерия били снабдявани с вода чрез канала.

По данни на ЮНЕСКО съоръжението представлява един от най-добрите примери за чудесната работа на римските инженери и един от най-ярките строителни проекти на римския свят за решения на градски проблеми. Устойчив във времето и служил през управленията на различни империи, тунелът Веспасиана Тита успял да се съхрани до наши дни.

ПРОМОЦИИ UPI BEAUTY

АРОМАТЕРАПЕВТИЧНИ МАСКИ-IMMUNIS