Palatka.bg

Живописното селце насред блатото Суд в Южен Судан

Бреговете на река Бели Нил са непристъпни за човешкия крак коварни мочурища. Стотици километри от руслото на реката са покрити от непроходими блатни участъци, образуващи огромното блато Суд. То е известно с разнообразната си растителност и животински свят. А най-удивителното е, че обитателите на живописното блато Суд са и хората.

Суд означава „препятствие“

Името на блатото е свързано с гъстата растителност, която не само се съпротивлява на течението на реката, но и прави трудно придвижването с лодка. Но тежките условия не могат да уплашат хората от племето нуер. Изглежда те намерили начин как да съжителстват с природата в нелеките условия на блатото, където е разположено тяхното селце с малки колиби. Местните жители ловят риба и отглеждат добитък насред прорасналата с тучна растителност земя. Тук виреят различни полезни за бита култури като ориз, папирус, тръстика.

Племето нуер живее насред островни участъци, заобиколени от вода. Ако влезнете надълбоко в гъсталаците, лесно можете да се изгубите в дълбините на плътния зелен пейзаж, простиращ се на огромна площ с размера на Англия.

Но придвижването по суша е също толкова сложно, колкото и по вода

Гъстата трева и висок папур образуват зелени възвишения, между които се промъкват водни канали. Те са идеалните трасета за лодки, което е единствената възможност за транспорт за хората от племето нуер.

В дъждовния сезон нивото на водата в блатото Суд се повишава значително. Заради бавните течения и безпощадните лъчи на слънцето водата се изпаря бързо. Дъното е покрито с растителност, която често се оказва капан за лодките и селскостопанските инструменти. Блатото е пълно и с комари, които често са основната причина за избухване на епидемия от малария.

В края на 70-те години на миналия век Египет и Судан решили да построят канал в Суд

Учените предупредили, че строителството щяло да нанесе непоправими изменения в климата. В такъв случай блатото било обречено се превърне в пустиня, което да доведе до гибелта на хиляди животни и растителни култури.

Каналът бил почти завършен, но работата по проекта била преустановена позаради избухването на гражданска война. След подписването на Рамсарската конвенция през 1971 година, водоемът бил включен в списъка с обекти от международно значение. Ето защо днес жителите на селцето насред блатото Суд могат спокойно да живеят в своите колиби и да се грижат за семействата си в мир с природата.