Palatka.bg

Как се поздравяват хората в различните краища на света?

Ръкостискането и прегръдката не са единствените начини да поздравите човека, с когото се срещате. За да покажете уважение и добронамереност, в някои страни дори е прието да плюете, плачете и танцувате, ако ще приветствате непознат.

Великобритания

Британците са известни със своята учтивост и сдържаност. При тях не е прието да се втурват един към друг в прегръдки и цеувки. Обикновено е достатъчно кимването с глава, но често се използва и ръкостискане. В същото време не е добре да стискате силно дланта на събеседника, възнамерявайки да демонстрирате увереността и силата си – тук този жест е много по-официален, отколкото в други страни. Мъж и жена или две жени също могат да се поздравят с т.нар. „обществена целувка“ – докосване на буза в буза на лицето.

Франция

Във Франция целувките по двете страни на лицето са често срещан поздрав, но и начин на сбогуване. В много провинции две целувки са достатъчни, но на Лазурния бряг пет или шест са направо задължителни. Тук се приема и доброто старо европейско ръкостискане.

Арабските страни

В редица страни от Северна Африка и Близкия изток познатите и приятелите се поздравяват с грегръдки и целувки по двете бузи. Сред събеседниците е прието стискането на дясната ръка – силно и енергично, като по този начин се демонстрира радостта от срещата. Тъй като контактът на обществено място между мъжа и жената може да се окаже табу, при срещата с противоположния пол не трябва да подавате ръка или да посягате за целувка – това се счита за неприлично.

Китай

В Китай поздравът винаги е бил важен ритуал. В миналото традицията повелявала при срещите да се покланяш с долепени длани, доближени към лицето. И до днес дълбочината на поклона зависи от статуса на събеседника. В нашето съвремие обичаят е доста опростен и представлява поклон с долепени до тялото ръце.

Въпреки това, ръкостисканията, взаимствани от западната култура, също са добре залегнали в нормите на китайското общество. Размяната на визитни картички се смята за задължителен жест на учтивост, като обикновено се взимат с две ръце от събеседника, придружено с лек поклон.

Тайланд

В Тайланд все още са разпространени поклоните „уай“ с долепени длани. Колкото по-близо до лицето се вдигат долепените една до друга длани, толкова по-голямо уважение се показва към отсрещния човек. Тази традиция се обяснява с желанието на предците на тайландците да заявят липсата на оръжия, но и да засвидетелстват добрите си намерения един към друг.

Тибет

Още от IX век насам в Тибет съществува начин да покажеш на събесника си, че не прикриваш злонамереност и това става чрез изплезване на език. Този обичай се свързва с Ландарма – последният крал на Тибетската империя. Сред своите поданици той бил прочут с варварското си отношение към статуи, архитектурни паметници и книги, омраза към будизма и презрение към монашеската общност. Но най-вече Ландарма всявал страх с черния си като въглен език, който правел образа му зловещ и отблъскващ.

Като се имат предвид вярванията на тибетците в прераждането, не е трудно да се обясни защо толкова често те показват езиците си един на друг – всички се страхуват да не би да срещнат духа на безпощадния Ландарма в тялото на човека, с когото се запознават. Но това не е достатъчно – освен, че трябва да се изплезите, редно е да свалите шапката си с дясната ръка, докато положите лявара зад ухото си.

Нова Зеландия

Точно както при ескимосите, и сред хората от племето майори в Нова Зеландия е прието търкането на носове по време на срещите. Ескимосите правят това, защото носовете и очите им са единствените части на тялото, които остават непокрити от дебелите палта, ръкавици, шалове и шапки. Носът, този инструмент за поздрав, се нарича „куник“.

В Нова Зеландия ритуалът се нарича „хонги“. Тук това е начин за обръщане към боговете чрез „диханието на живота“. Когато непознат влезе в къщата на новозеландец, домакинът докосва носа си до този на госта, с което го превръща в „познат“ и равностоен „човек на земята“ – tangata venua.

Монголия

Красивият будистки обичай хадак все още се практикува в монголското племе аймак. Домакинът подарява на госта си парче плат, изработен от коприна или памук в бяло, жълто или светло синьо. Този ценен подарък трябва да се приеме с двете ръце, като се поклоните леко – това се счита за знак на благодарност и взаимно уважение. Обичаят хадак се среща не само в Монголия, но и в други региони, в които се практикува будизъм: Тува, Калмикия и Бурятия.

Северна Африка

Тук хората имат интересен начин за поздравяване. Те поднасят ръката си първо към челото, после към устните и накрая към гърдите. Този красив жест означава „Мисля за теб, говоря за теб и те уважавам“.

Кения

В Кения е прието хората да се поздравяват чрез изпълнение на риатуални танци, въпреки че всяко племе почита собствени поздравителни ритуали. При срещата си с уважавана личност, хората от племето акамба плюят срещу него. Преставителите на племето масаи се ръкуват един с друг, но едва след като наплюят събеседника си.

Андаманските острови (Индия)

Един от най-трогателните обичаи се практикува сред жителите на Андаманските острови в Индийския океан. В реда на нещата е да поздравиш събесдника си, сядайки на колене близо до него, да обгърнеш с ръце врата му и да заридаеш на глас.