Palatka.bg

Яхчал – огромният древен хладилник на персите

Иран може да се похвали като наследник на най-важните персийски съоръжения, познати на човечеството. Едно такова изобретение е яхчалът – необикновено здание, произвеждащо и съхраняващо лед в пустините на някогашна Персия. За много от туристите, посещаващи екзотичните ирански земи, куполообразните яхчали не остават незабелязани. Те представляват гениални глинени постройки, в които древните перси държали лед, при това за продължителен период от време. Яхчалът е един от най-старите хладилници от далечното минало.

Яхчал означава буквално „ледена яма“ и датира от преди 2000 години

Конструкцията му позволява производството и съхранението на лед в най-жарките летни месеци. Полученият лед се употребява за консервация на различни хранителни продукти, особено десерти, напитки и дори сладолед. Античният хладилник не изисквал скъпи материали за изграждането си, което го превърнало в доста разпространено съоръжение в бита на персите.

По своята форма яхчалът наподобява огромен глинен кошер

Неговата сложна архитектура включва купол и подземно хранилище, където се складират продуктите. Ледът попада във вътрешността чрез подземните тунели, намиращи се под яхчала. След това, по време на мразовитите зимни нощи, насъбралата се вода замръзва и се превръща в лед. Също така през зимата персите събирали лед от планининските части, които съхранявали във всеки яхчал.

Но древният глинен хладилник притежава много по-сложна архитектура в зависимост от дизайна – спираловидна структура с вентилационни кули

Някои яхчали имат дупки в долната си част, с което се подстига охлаждане на въздуха в големи количества под земята. В горната част на съоръжението отворите служат за отвеждане на топлината извън яхчала.

Още от незапомнени времена невероятно солидните водоустойчиви и топлиннноизолиращи стени се изработват от специална смес от пясък, глина, белтъци от яйца, козина от кози и пепел, носеща наименованието „сарууж“.

Днес, когато съвременните иранци разполагат с електричество и хладилници в своите домове, яхчалите не се използват за първоначалното си предназначение. За туристите те представляват атракция и още един начин да опознаят гениалните инженерни умения на персите. Иранците и днес често наричат своите модерни хладилници яхчали – наследство от прадедите им.