Palatka.bg

Тровантите – чудните „живи“ камъни на Румъния, които удивиха учените

Трованти може и да не е име на привлекателен италиански туристически град, но зад наименованието се крият също толкова интригуващи тайни за любопитни пътешественици. Това са необичайни камъни, който се срещат в централните и южни райони на Румъния. Хората ги наричат трованти и им приписват черти на живи същества. Местните жители разказват на гостите, че камъните имат свойството да растат, да се размножават и дори да дишат. В продължение на много години изследователите на румънските трованти отричат съществуването на какъвто и да е биологически призхода на образуванията, но въпреки това те не могат да обяснят всички процеси, случващи се с тези камъни.

Тровантите представляват кръгли или продълговати минерални образувания, лишени от големи неравности по повърхността. Основният материал на камъните е разпространеният почти навсякъде света природен седимент пясъчник. И все пак, тровантите се различават доста от други кръгли камъни, образувания от същия материал.

Най-голямата загадка на облите камъните е техният размер

Тровантите непрекъснато се уголемяват подобно на гъби след обилен дъжд. В румънските селца обичат да разказват за това как след валежите един малък камък може да нарасне до два пъти, а по-големите – до три пъти. Разбрира се, повечето от тези приказки са преувеличени, но не напълно лишени от основание.

Действително тровантът незначително увеличава своите размери, ако е заобиколен от влажна среда, но това се случва изключително незабелязано за човешкото око. Колкото по-малък е камъкът, толкова по-динамичен е растежът му. Но да се забележи процесът на уголемяване на голям тровант, тежащ няколко тона е необходимо използването на измервателна техника.

Геолозите са успели да обяснят странното явление, зад което разочароващо за някои не се крие вълшебство

Ако тровантът бъде внимателно разрязан на парчета, в неговото ядро се забелязват различни по цвят пръстени, точно каквито имат и дънерите на дърветата. Малкото твърдо ядро в центъра се състои не само от пясъчник. Всички разноцветни кръгове представляват слоеве на различни по състав минерали.

Когато тровантът се напои с влага, материалът се разширява и камъкът започва да „расте“. С течение на времето нарастването на размера на трованта е свързано с постепенното втвърдяване на пясъка по повърхността му. А това се случва столетие след столетие, слой след слой.

Но тровантите имат скрита особеност, която до този момент учените не могат да обяснят. Тези камъни умеят да се размножават по начин, подобен на пъпкуването (безполово вегетативно размножаване). Отначало по повърхността на кръглите камъни се появява мъхеста обвивка, увеличаваща своя размер, след което прониква в самия камък и се превръща в нот тровант.

Явлението е толкова необикновено за света на минералите, че първоначално учените се замисляли за това дали тровантите не притежават скрита от нас неорганична форма на живот. Хората винаги са искали да вярват в чудеса, но нещата са далеч по-прозаични – става въпрос за неописан досега геологически процес.

Хората, живеещи покрай тровантите не проявяват към тях мистическо благоговение

В продължение на стотици години те са свикнали със странните камъни и едва ли вярват на тайнствените истории, които туристите копнеят да чуят от тях. Доказателство за небрежното отношение към удивителните камъни е, че тровантите се използват в качеството им на строителен материал. Освен това в гробищните паркове в южните части на Румъния се срещат надгробни плочи, изработени от трованти.

В началото на новото хилядолетие румънското правителство обърнало внимание на тровантите и съхранението им. Най-големите от тях станали природни паметници. През 2006 година бил открит Музей на тровантите, в който били събрани най-необикновените и големи камъни. Най-ефектните трованти в експозицията под открито небе достигат до 10 метра височина.