Palatka.bg

Трансформиращите се чудни цветове на китайското “Мъртво море”

Едно езеро край китайския град Юнчанг, наричано “Мъртвото море“ на Китай привлича безброй туристи всяка година. Но това не е обикновено езеро, защото войни са се видели за него, боговете са го пазели, а водите му са изпълвани свещени гробници. Всичко това може би звучи като приказка, но езерото Юнченг, третото най-голямо по размери солено езеро в света, е най-важният исторически източник на сол за Китай.

Юнченг се намира в северната провинция Шанси, а езерото осигурява сол на местните жители вече в продължение на хиляди години

Историците смятат, че първата мина за сол в местността е на възраст от 4 хиляди години. Човешките останки, намерени близо до водоема, формирал се преди около 500 милиона години, подсказват, че добивът на сол е започнал доста рано. В цялото производство на сол на Китай четвърт част спада от добива в Юнченг, което допринася още е древността градът да се превърне във важен административен център. Никак не е чудно, че езерото, даряващо хората със скъпия продукт сол било средище на серия от военни действия, целящи установяване на контрол над местността. От векове хората живеещи тук, изразявали благодарността към боговете в близките храмове.

Несъмнено солта играе ключова роля в развитието на китайската народна кухня – освен като подправка, тя се използвала за консервиране на зеленчуци и месо, но е присъствала и в погребални ритуали. Но не само необикновената история на солта на Юнченг привлича туристи от всички краища. „Мъртвото море“ на Китай има още преимущества на привлекателна забележителност, а именно завладяващите багри, с които природата го е нарисувала.

През лятото езерото Юнчанг прилича на безкрай, обсипан с цветни скъпоценни камъни, сякаш разпръснати от щедрата ръка на великан

Водата прелива в ярки винени, зелени и жълти краски, благодарение на цъфналите водорасли и жужащите над тях насекоми. Редкият феномен (Dunaliella salina) се наблюдава, когато зелени водни растения се намират в условия на високо количество сол. Каротеноидните съединения започват да оцветяват растителността, което е причината за промените в цветовете на езерото. Погледнати отвисоко, нюансите му покриват като с цветен мъждукащ килим целия пейзаж, разграфен от светлосивите линии на солените ивици. Пигментите, образувани в езерото са толкова наситени, че намират приложение в козметичната индустрия като натурални оцветители.

През зимата опияняващите цветове се превръщат в застинала бяла шир с начупени кристални фигури като ледени скулптори, изникващи от повърхността на езерото. Тези подобни на корали образувания, сформиращи се в условията на минусови температури приличат на кварцови кристали и са съставени от дебел слой натриев сулфат.

Всяко лято и всяка зима посетителите не пропускат да се полюбуват на естествената красота на езерото Юнченг и да направят снимки на невероятните пейзажи, напомнящи картини от непозната планета. За разлика от истинското Мъртво море, намиращо се в Близкия изток, природните условия в чудното езеро Юнченг предоставят условия за живот в богата екосистема, където виреят много растения и животни. Цъфтенето на водораслите са причина за органически замърсявания, често блокиращи достъпа на кислород и светлина за останалите организми във водата.

Ето защо още през 80-те години бил повдигнат въпросът за ограничаване на добива на сол за индустриални нужди, който нанася много повече вреди, отколкото отнасящия се за кулинарна употреба

Езерото Юнченг е част от културното наследство на провинция Шанси. Напливът на туристи би помогнал за разгръщането на потенциала на езерото и изчистването му от голямото количество водорасли.

За съжаление, колкото повече се поддържа увеличаването на растежа им, толкова повече измират другите животински видове. И тук е най-големият парадокс на езерото Юнченг – ако разпространението на водораслите бъде ограничено, за да бъде спасен останалия жив свят под водата, Юнченг ще бъде лишен от изумителните наситени нюанси, които хипнотизират посетителите.

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / ДЕТСКО КИНО

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / БЪЛГАРСКО КИНО

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / КИНО

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / ДЕТСКИ ТЕАТЪР

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / ТЕАТЪР

ПАРК-ТЕАТЪР БОРИСОВА ГРАДИНА / ТЕАТЪР

Стройрент