Palatka.bg

Великата зелена стена на Африка

Кой ли не е чувал за Великата китайска стена? Това чудо е едно от най-великите архитектурни постижения на човечеството. Стената е била строена в течение на хилядолетие с цел да предпази китайските земи от нашествията на номадските племена от Евразийската степ, а и да служи като транспортен коридор. Съвременна Африка също прави всичко възможно, за да издигне своя отбранителна стена, само че не срещу монголско-татарските набези от миналото, а за да спаси земи от пустинната мощ на безпощадната Сахара.

Стената се нарича Великата зелена стена на Африка

Докато пустинята Сахара непрекъснато се разраства, африканските държави, начело със Сенегал, издигат живата отбранителна система. До 2025-та година членките на ООН прогнозират, че две трети от обработваемите площи, даващи прехрана на Черния континент, ще бъдат погълнати от пясъчната прегръдка на най-прочутата пустиня. До този момент Сахара се простира на площ от 9 милиона квадратни километра. И ако тези тревожани очаквания се оправдаят, това ще доведе до невиждана хуманитарна криза в следващите десетилетия в без това сложната обстановка и недохранване в континента.

Ето защо до този момент усилия в борба срещу природата са се обединили вече 20 страни, като Зелената стена на Африка се очаква да прекоси целия континент като една от най-огромните зелени прегради, направена от човека. Дърветата, които се садят са устойчиви на суша и повечето от тях са от рода на акацията.

Петнадесет километра широка и почти осем хиляди километра дълга – стената представлява доста амбициозен, но очевидно необходим проект

До този момент от стартирането през 2008 година, съществува около 500 км зелена преграда, която се намира в северната част на Сенегал и струва над шест милиона долара. Редица международни организации са обещали три милиарда долара за продължение на отбранителната система.

Лидерите на държавите участнички в начинанието посочват, че Великата зелена стена ще бъде не просто защитна стена от вятъра, носещ пясък от пустинята. Очаква се до 2030-та година проектът ще даде работа на десет милиона работници, а разрастването на зелените площи ще подпомогне не малко африкански бедстващи общности. Очаква се и увеличение на потока от туристи, медицински работници и учени. По този начин ще се привлече внимание към проблемите на Африка и пренебрегнатите й региони, където и до днес се наблюдава остра липса на квалифицирани кадри, така нужни на територията на Черния контитент.